Cookie Policy

Cookie Statement

COOKIE STATEMENT EZDOESIT

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘EZDOESIT’: EZDOESIT, met zetel te Kustlaan 70, B-8380 ZEEBRUGGE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0786.833.811.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met EZDOESIT via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet Telecom’: Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (aangehaald als: wet Telecom) (URL).

‘Wet betreffende de elektronische communicatie’: implementatie Telecommunicatiewet in artikel 129 van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (URL).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Artikel 129 van de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (omzetting Wet Telecom) bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

Onder titel “7. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?” krijg je een overzicht van hoe elk Europees land de cookiewetgeving implementeert.

3. Welk nut hebben deze cookies?

EZDOESIT wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen EZDOESIT om je bezoek aan de website te optimaliseren.

Als je de website van EZDOESIT wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn.

4. Welke zekerheid heb ik als bezoeker?

EZDOESIT moet hier nog iets aan doen.

5. Wat voor cookies gebruikt EZDOESIT?

Om de website van EZDOESIT te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Als je niettemin liever cookies van EZDOESIT wil beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals bij titel 6 beschreven.

EZDOESIT cookies – https://ezdoesit.be/

_utma – ezdoesit.be

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google. Deze cookie wordt twee jaar bewaard.

_utmb – ezdoesit.be

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google. Dit is een sessiecookie, en wordt bij het sluiten van de browser verwijderd.

_utmc – ezdoesit.be

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google. Deze cookie is een sessiecookie, en wordt bij het sluiten van de browser verwijderd.

_utmz – ezdoesit.be

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google. Deze cookie wordt 1,5 jaar bewaard.lang – ezdoesit.be

Doel van de cookie – Functionele cookie: onthouden van taal (Nederlands / Frans). Deze cookie wordt één jaar bewaard.


PHPSESSID – ezdoesit.be

Doel van de cookie – sessiecookie (technische, functionele cookie). Deze cookie wordt verwijderd bij het sluiten van de browser.

6. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.

7. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

Het is mogelijk dat niet alleen Belgische onderdanen de website bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de Gebruiker moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Hieronder volgt een overzicht van de Europese lidstaten, de implementatiestatus van de cookiewetgeving en de (eventuele) implementatiewijze.

EZDOESIT streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

LIDSTAATOK?IMPLEMENTATIEWIJZE?OPT-IN?VEREISTEN
BELGIËJAAMENDEMENT BELGISCHE WET ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE.JAOPT-IN. VIA BROWSER NIET TOEGESTAAN.
BULGARIJEJAAMENDEMENT ‘BULGARIAN ELECTRONIC MESSAGES ACT’NEENOPT-OUT
CYPRUSJAAMENDEMENT ‘REGULATION OF ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSTAL SERVICES LAW’JASTRIKTE OPT-IN
DENEMARKENJAHERZIENING ARTIKEL 5.3 + GUIDELINENEENSOFT-OPT-IN
DUITSLANDNEEWETSVOORSTEL AFGEKEURDNEENZELFREGULERING
ESTLAND/INTERPRETATIE REEDS VAN TOEPASSINGNEENIMPLICIET (NOTICE & OPT-OUT)
FINLANDJAAMENDEMENT PRIVACYWETNEENVIA BROWSER
FRANKRIJKJANIEUWE WETGEVINGJASTRIKTE OPT-IN
GRIEKENLANDNEENOG NIET GEÏMPLEMENTEERDNEENVIA BROWSER
HONGARIJEJAAMENDEMENT ‘HUNGARIAN ACT ON COMMUNICATIONS’NEENVIA BROWSER
IERLANDJAAMENDEMENT + GUIDELINENEENNIETS BEPAALD
IJSLANDNEEWETSVOORSTELNEENVIA BROWSER
ITALIËJAAMENDEMENTNEENVIA BROWSER
LETLANDJAAMENDEMENT ‘LAW ON INFORMATION SOCIETY SERVICES’JASTRIKTE OPT-IN
LIECHTEN-STEINNEEVOORSTEL NIET BEKENDON-BEKENDONBEKEND
LITHOUWENJAAMENDEMENT ‘LAW ON ELECTRONIC COMMUNICATIONS’JASTRIKTE OPT-IN
LUXEMBURGJAAMENDEMENTNEENIMPLICIETE TOESTEMMING
MALTAJANIEUWE WETGEVINGNEENVIA BROWSER
NEDERLANDJAGEREVISEERDE WETGEVING: TELECOMMUNICATIEWETJAOPT-IN
NOORWEGENNEEWETSVOORSTELON-BEKENDONBEKEND
OOSTENRIJKJAAMENDEMENTJA/NEENOPT-IN VOOR TRACKING COOKIES
POLENNEEWETSVOORSTELJAOPT-IN VOOR TRACKING COOKIES
PORTUGALJAWETSVOORSTEL (DEFINITIEF)JADISCUSSIE
ROEMENIËJAAMENDEMENTJAOPT-IN (DISCUSSIE)
SLOVENIËNEEWETSVOORSTEL (DEFINITIEF)NEENVIA BROWSER
SLOWAKIJEJAAMENDEMENTJAVIA BROWSER
SPANJEJAAMENDEMENTJAOPT-IN
VERENIGD
KONINKRIJK
JANIEUWE WETGEVING “PRIVACY AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS”JAIMPLICIETE OPT-IN
ZWEDENJAAMENDEMENTJAOPT-IN  

Mocht je na het lezen van deze Cookie Verklaring (“Cookieverklaring”) toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via door.decorte@gmail.com.